01135374492 -09113156706

info@amlak-sedaghat-hadishahr.ir

a

با ما بهتر دیده شوید

عکسهای ملک خودرا برای ما ارسال بفرمایید

تا در سایت ،با نام و شماره شما رایگان ثبت گردد.

سفارش اگهی

موارد لازم برای ثبت اگهی

1-ایمیل شما

2-تصویر از نمای کل ملک

3-مساحت عرصه و عیان (زمین و بنا)

4-تعداد اتاق با مساحت

5-مساحت هال و پذیرایی

6-تعداد سرویسها

7-نوع سند

8-تعداد بر و طول برها

9-وضعیت امتیازات ،اب وبرق وگاز

10-آپارتمانی -تعداد طبقات-طبقه چندم-واحد چندم

11-شماره تماس و قیمت ملک

12-آدرس کامل

استان-شهرستان-شهر-روستا-خیابان-کوچه- پلاک

13- سن بنا

 

.

ارسال پاسخ

شما بایدوارد حساب کاربری شویدتا بتوانید نظر خود را ارسال کنید