01135374492 -09113156706

info@amlak-sedaghat-hadishahr.ir

باغ 300 متری – 33

  • 300 متر مربع
  • بدون مبلمان
  • بدون رهن
باغ
0 تومان

2

باغ 300 متری در هادی شهر

دیوار اطراف زمین

دارای امتیاز برق و یک اطاق (سویت)

دارای چاه اب و در خیابان اصلی قادیمحله

 

 

تور مجازی

این ملک فاقد ویدئو می باشد.

اطلاعات مسئول :

موبایل: 09113156706 دفتر: مازندران-بابلسر-هادیشهر خیابان شهید قلی نتاج فکس: 01135374492