01135374492 -09113156706

info@amlak-sedaghat-hadishahr.ir

درود دوستان این کمباین به سفارش یکی از عزیزان در گروه برای فروش معرفی میکنم . کمباین سینا مدل ۲۰۱۴ گیربکس ۶۰ موتور ۹۰ و لاستیکها ۹۰درصد . موتور سالم به شرط مکانیک از طرف شما . دستگاه سالم و کم کار کرده و تمام وسایل تعمیر و عوض شده میباشد. شماره تماس : ۰۹۳۶۶۶۶۲۲۹۸ و ۰۹۱۱۶۰۱۹۲۴۸

قیمت پیشنهادی ۱۲۰میلیون تومان

فروخته شد

.