01135374492 -09113156706

info@amlak-sedaghat-hadishahr.ir

خانه سرا ۲۰۰ متری هادی شهر – ۵۱

  • 200 متر مربع
  • بدون مبلمان
  • بدون رهن
خانه سرا
0 تومان

یوسفی 1

زمین خانه سرا در هادی شهر (کله بست)

متراژ ۲۰۰ متر مربع در هادی ۱۳

نرسیده به استادیوم ورزشی توسلی

در نقطه بسیار خوب

باامکانات اب و برق و گاز در نزدیک محل

نزدیک به خط اصلی ،مدرسه،و…..

بهترین نقطه برای ساخت و ساز وزندگی

قیمت پیشنهادی متری ۲۴۰ تومان

تور مجازی

این ملک فاقد ویدئو می باشد.

اطلاعات مسئول :

موبایل: 09113156706 دفتر: مازندران-بابلسر-هادیشهر خیابان شهید قلی نتاج فکس: 01135374492