01135374492 -09113156706

info@amlak-sedaghat-hadishahr.ir

اصطلاح خانه باغ ،

همانطور که ازاسمش پیداست

خانه باغ به ملکی گفته میشود که

درآن ملک ، انواع درختان مرکبات و یساه ریشه وجود داشته باشد .

یکی از ویژگی هایی که خانه باغ ها دارند

متراژ و بزرگی حیاط می باشد ،

هرچه حیاط بزرگتر باشد

امکانات بیشتری را در خود جای میدهد .

شما میتوانید در حیاط بزرگ (استخر)

یا (حوضچه)

، انواع درختان  و … را قرار دهید.

درخت مرکبات مثل، پرتقال ، نارنگی، نارنج، لیمو،پرتقال خونی (تو سرخ)….

و درختان سیاه ریشه مثل ،گردو،خرمالو، الوچه ،انار ، البالو ، گلابی و …باشد.

DSCN1182

تا اینجا این ملک بادرختانش شد باغ برای داشتن خانه باغ ،

حداقل زمین باید ((پانصد متر مربع))  باشد

ودر ان یک سوییت یا وییلای کوچک شصت هفتاد متری ساخت.

تا بتوان امتیازات آب،برق،گازرا اگر در نزدیک ملک باشد را گرفت.

DSCN1174

.

ارسال پاسخ